Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Điều kiện và thủ tục vay vốn ở Ngân hàng

  • May 21, 2020
  • Bởi: sysadmin
  • Chuyên mục: Vay vốn, đáo hạn, thế chấp ngân hàng

Khách hàng vay vốn của Trí Tuệ Luật bao gồm các pháp nhân và cá nhân Việt Nam như: Doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các tổ chức khác có đủ các điều kiện quy định tại Điều 94 Bộ Luật dân sự; Cá nhân; Hộ gia đình; Tổ hợp tác; Doanh nghiệp tư nhân; Công ty hợp danh và các pháp nhân và cá nhân nước ngoài.

 

dieu-kien-va-thu-tuc-vay-von-o-ngan-hang

Điều kiện vay vốn

Để được vay vốn Trí Tuệ Luật, khách hàng phải thỏa mãn một số tiêu chí nhất định theo quy định của Pháp luật cũng như các quy định của Trí Tuệ Luật K trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi cho cả khách hàng và ngân hàng:

A. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ PHÁP NHÂN VÀ CÁ NHÂN VIỆT NAM:

AGRIBANK xem xét và quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau:

1. Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật

2. Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.

3. Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết:

a) Có vốn tự có tham gia vào dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống theo quy định.

b) Kinh doanh có hiệu quả: có lãi; trường hợp lỗ thì phải có phương án khả thi khắc phục lỗ đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết.

c) Không có nợ khó đòi hoặc nợ quá hạn trên 6 tháng tại Trí Tuệ Luật.

4. Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi và có hiệu quả; hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi.

5. Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ, NHNN Việt Nam và hướng dẫn của AGRIBANK.

B. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VAY LÀ PHÁP NHÂN VÀ CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI:

Khách hàng vay là pháp nhân và cá nhân nước ngoài phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật của nước mà pháp nhân đó có quốc tịch hoặc cá nhân đó là công dân, nếu pháp luật nước ngoài đó được Bộ Luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các văn bản pháp luật khác của Việt Nam quy định hoặc được điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia quy định.

Hồ sơ vay vốn

Tùy theo loại khách hàng, phương thức cho vay, bộ hồ sơ vay vốn bao gồm các 3 loại chính: Hồ sơ pháp lý, Hồ sơ kinh tế, Hồ sơ vay vốn. Cụ thể:

1) Đối với pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh:

a) Hồ sơ pháp lý:

Tùy theo loại hình doanh nghiệp, nếu thiết lập quan hệ tín dụng lần đầu phải gửi đến AGRIBANK các giấy tờ (bản sao có công chứng) sau:

– Quyết định thành lập doanh nghiệp;

– Điều lệ doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân);

– Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có), Tổng giám đốc (giám đốc), kế toán trưởng; quyết định công nhận ban quản trị, chủ nhiệm hợp tác xã;

– Đăng ký kinh doanh;

– Giấy phép hành nghề (nếu có);

– Giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);

– Biên bản góp vốn, danh sách thành viên sáng lập (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh);

– Các thủ tục về kế toán theo quy định của ngân hàng.

b) Hồ sơ kinh tế:

– Kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong kỳ;

– Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh kỳ gần nhất.

c) Hồ sơ vay vốn:

– Giấy đề nghị vay vốn;

– Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống;

– Các chứng từ có liên quan (xuất trình khi vay vốn);

– Hồ sơ bảo đảm tiền vay theo quy định.

2) Đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác:

a) Hồ sơ pháp lý:

– Đăng ký kinh doanh đối với cá nhân phải đăng ký kinh doanh;

– Hợp đồng hợp tác (đối với tổ hợp tác);

– Giấy ủy quyền cho người đại diện (nếu có).

b) Hồ sơ vay vốn:

– Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp vay vốn không phải thực hiện bảo đảm bằng tài sản:

+ Giấy đề nghị kiêm phương án vay vốn.

– Hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác (trừ hộ gia đình được quy định tại điểm trên):

+ Giấy đề nghị vay vốn;

+ Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

+ Hồ sơ bảo đảm tiền vay theo quy định.

Ngoài các hồ sơ đã quy định như trên, đối với:

– Hộ gia đình, cá nhân vay qua tổ vay vốn phải có thêm:

+ Biên bản thành lập tổ vay vốn;

+ Hợp đồng làm dịch vụ.

– Hộ gia đình, cá nhân vay thông qua doanh nghiệp, phải có thêm:

Hợp đồng làm dịch vụ.

– Doanh nghiệp vay để chuyển tải vốn cho hộ gia đình, cá nhân phải có thêm:

+ Hợp đồng cung ứng vật tư, tiền vốn cho hộ gia đình, cá nhân

nhận khoán;

+ Danh sách hộ gia đình, cá nhân đề nghị ngân hàng cho vay.

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ vay vốn ngân hàng tốt nhất

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật ”