Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Tư vấn soạn hợp đồng cầm cố tài sản

  • May 29, 2020
  • Bởi: sysadmin
  • Chuyên mục: Tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng

Hợp đồng cầm cố tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cầm cố dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ dân sự với bên bên nhận cầm cố.

Hợp đồng cầm cố tài sản phải được soạn thảo, ký kết và thực hiện tuân thủ theo các quy định tai Bộ Luật Dân sự và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

hop-dong-cam-co-tai-san

Khi soạn thảo hợp đồng và để tránh các tranh chấp có thể xảy ra, nội dung của hợp đồng cầm cố tài sản cần thể hiện đầy đủ các nội dung sau (tham khảo mẫu hợp đồng cầm cố tài sản):

1. Tên, địa chỉ và các thông tin khác của các bên;

2. Nghĩa vụ được bảo đảm;

3. Tài sản cầm cố;

4. Giá trị tài sản cầm cố;

5. Quyền và nghĩa vụ của bên cầm cố;

6. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận cầm cố;

7 . Điều khoản nộp lệ phí công chứng ;

8. Phương thức giải quyết tranh chấp;

9. Cam đoan của các bên;

10. Điều khoản cuối cùng;

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật ”