Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Hợp đồng sáp nhập công ty

  • May 29, 2020
  • Bởi: sysadmin
  • Chuyên mục: Tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng

Hợp đồng sáp nhập công ty là thỏa thuận của các công ty bị sáp nhập cùng thỏa thuận về việc sáp nhập công ty. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết về việc sáp nhập

hop-dong-sap-nhap-cong-ty

Hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung chủ yếu như sau (tham khảo mẫu hợp đồng sáp nhập công ty):

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập;

2. Thủ tục và điều kiện sáp nhập;

3. Phương án sử dụng lao động;

4. Thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập;

Ngay sau khi các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập. Công ty sẽ tiến hành đăng ký kinh doanh công ty nhận sáp nhập theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty nhận sáp nhập.

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.