Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Mua bán Doanh nghiệp

  • May 21, 2020
  • Bởi: sysadmin
  • Chuyên mục: Tư vấn cổ phần hóa, mua bán công ty

Mua bán Doanh nghiệp

Mua bán doanh nghiệp thực chất là hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp (gọi chung là doanh nghiệp) thông qua việc sở hữu một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp đó. Mục đích của mua bán doanh nghiệp là việc các công ty lớn loại bỏ các công ty nhỏ hơn để gom các loại khác nhau nhưng dùng cho cùng một mục đích sử dụng vào tay mình trong phạm vi luật cạnh tranh cho phép.

Hiện nay, quy định mua bán doanh nghiệp được pháp luật Việt Nam quy định trong các văn bản pháp luật sau:

– Luật Doanh nghiệp 2005

– Luật Cạnh tranh 2004

– Luật Đầu tư 2005

– Bộ luật Dân sự 2005

– Luật chứng khoán 2006

– Luật chứng khoán sửa đổi 2010

–   Nghị định 108/2006/NĐ/-CP

Pháp luật Việt Nam quy định về một số hình thức mua bán doanh nghiệp như sau:

– Hợp nhất doanh nghiệp là việc hai hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

– Sáp nhập doanh nghiệp là hình thức kết hợp một hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) vào một công ty khác (công ty nhận sáp nhập) trên cơ sở chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của công ty bị sáp nhập vào công ty nhận sáp nhập. Công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại, công ty nhận sáp nhập vẫn tồn tại và kế thừa toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty bị sáp nhập.

– Mua tài sản công ty là hình thức công ty đi mua mua tài sản của công ty khác bằng tiền mặt hay bằng cổ phiếu của mình, tức là trả tiền bằng cả hai thứ. Làm như vậy công ty đi mua có lợi là tránh được các món nợ của công ty bán tài sản. Trong cách mua bán này, không có sự mua bán giữa pháp nhân với các cổ đông của B; tuy nhiên, nếu số tích sản kia cao hơn 50% giá trị trong sổ sách thì phải có sự chấp thuận của các cổ đông nắm 75% số vốn. Các cổ đông không bằng lòng với việc mua bán họ có thể trả cổ phần lại cho công ty.

– Mua cổ phần, cổ phiếu của công ty là hình thức công ty mua lại số vốn góp, cổ phần của các cổ đông trong công ty khác. Việc mua bán này diễn ra giữa một pháp nhân – công ty đi mua và cổ đông công ty khác – cá nhân. Do đó không có sự can dự của pháp nhân – công ty kia nghĩa là không cần có quyết định của hội đồng quản trị hay của đại hội đồng cổ đông của công ty kia.

Công ty tư vấn luật, Trí Tuệ Luật với đội ngũ luật gia, chuyên viên tư vấn có trình độ chuyên môn sâu cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ mua bán doanh nghiệp những dịch vụ cụ thể như sau:

1. Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp

– Tập hợp thông tin và đánh giá phương án phù hợp.

– Áp dụng các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp và đề nghị mức giá.

2. Tư vấn xây dựng bản chào

– Kiểm tra tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

– Tư vấn các điều chỉnh cần thiết về thủ tục pháp lý và hiện trạng của doanh nghiệp cho phù hợp với các quy định hiện hành.

– Xây dựng bản chào (bản công bố thông tin) dựa trên tài liệu thu thập & doanh nghiệp cung cấp.

3. Tư vấn chiến lược mua-bán

– Chọn lựa hình thức

– Tìm kiếm, lựa chọn đối tác để thực hiện giao dịch.

– Tư vấn về giá và cách thức giao dịch.

4. Tư vấn xây dựng, thương lượng hợp đồng và giám sát thực hiện hợp đồng

– Tư vấn thương lượng và xây dựng hợp đồng phù hợp với tiêu chí của hai bên.

– Giám sát việc thực hiện hợp đồng mua bán giữa khách hàng và nhà đầu tư chiến lược.

– Tư vấn về hoạt động sau: tổ chức, tái cơ cấu, chiến lược hoạt đông, kinh doanh,…

5. Tư vấn và soạn thảo hồ sơ mua bán doanh nghiệp.

Tiến hành thủ tục mua bán tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật ”

Bạn đã xem các bài viết sau