Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp,Điều kiện TL công ty Bảo vệ

  • May 29, 2020
  • Bởi: sysadmin
  • Chuyên mục: Thành lập doanh nghiệp trong nước

Đối với doanh nghiệp đã và đang tiến hành hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo quy định của Nghị định số 14/2001/NĐ-CP (Nghị Định cũ), theo quy định của Nghị định này thì trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, phải thực hiện đúng các điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ và gửi hồ sơ chứng minh các điều kiện đó cho cơ quan Công an và cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

thanh-lap-cong-ty-thanh-lap-doanh-nghiepdieu-kien-tl-cong-ty-bao-ve

THEO “NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦSỐ 52/2008/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 04 NĂM 2008 VỀ QUẢN LÝ KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ”

HƯỚNG DẪN ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP, ĐĂNG KÝ VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

DỊCH VỤ BẢO VỆ