Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Dịch vụ thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần

  • May 27, 2020
  • Bởi: sysadmin
  • Chuyên mục: Thành lập doanh nghiệp trong nước

Cổ đông sáng lập là cổ đông tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản Điều lệ đầu tiên của công ty cổ phần. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán và phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Chỉ có tổ chức được Chính phủ uỷ quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

dich-vu-thay-doi-co-dong-sang-lap-cong-ty-co-phan

Dịch vụ tư vấn đăng ký thay đổi thành viên hợp danh đối với Trí Tuệ Luật

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Công ty RUBICLAW cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký thay đổi cổ đông sang lập đối với Công ty cổ phần với các vấn đề pháp lý:

–   Tư vấn về điều kiện để trở thành cổ đông sang lập công ty cổ phần;

–   Tư vấn về người đại diện theo pháp luật, nguời đại diện theo ủy quyền của công ty;

–   Tư vấn về thủ tục hành chính để thay đổi cổ đông công ty cổ phần;

–   Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của cổ đông sáng lập công ty cổ phần;

–   Tư vấn về những hạn chế đối với quyền của cổ dông công ty cổ phần;

–   Tư vấn về những vấn đề khác có liên quan đến việc đăng ký thay đổi cổ đông công ty đối với công ty cổ phần.

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật ”