Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Sáp nhập, chia tách doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  • May 29, 2020
  • Bởi: sysadmin
  • Chuyên mục: Thành lập doanh nghiệp nước ngoài

Sáp nhập, chia tách doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ sáp, nhập, chia, tách doanh nghiệp:

1. Đơn xin điều chỉnh giấy CNĐT đầu tư do Tổng giám đốc ký;

2. Nghị quyết của hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc thoả thuận của các bên hợp doanh hoặc đề nghị của chủ đầu tư nước ngoài về việc xin điều chỉnh bổ xung CNĐT.

3. Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp;

4. Đơn xin tổ chức lại doanh nghiệp;

5. Hồ sơ chuyển nhượng vốn (đối với trường hợp chuyển nhượng vốn);

sap-nhap-chia-tach-doanh-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai

6. Điều lệ doanh nghiệp mới (trừ trường hợp chuyển thành doanh nghiệp Việt Nam);

7. Giải trình việc tổ chức lại doanh nghiệp;

8. Các tài liệu liên quan đến sử dụng đất;

9. Đối với thủ tục chia doanh nghiệp: Kèm theo quyết định chia doanh nghiệp.

a) Đối với thủ tục tách doanh nghiệp: Kèm theo quyết định tách doanh nghiệp.

b) Đối với thủ tục hợp nhất doanh nghiệp: Kèm hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp.

c) Đối với thủ tục sát nhập doanh nghiệp: Kèm theo hợp đồng sát nhập doanh nghiệp.

(Hồ sơ gồm 3 bộ – trong đó có ít nhất 1 bộ gốc)

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật ”