Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Tư vấn quyền đặt tên cho phần sáng tạo riêng trong tác phẩm sân khấu

  • June 2, 2020
  • Bởi: sysadmin
  • Chuyên mục: Luật sở hữu trí tuệ

Tôi có một thắc mắc nhỏ mong luật sư giải đáp giúp. Nhóm chúng tôi đang tập luyện cho một vở chèo và có một số tranh chấp nhỏ về việc đặt tên cho 1 trích đoạn trong vở chèo. Tên của vở chèo đã được cả nhóm thống nhất, còn trích đoạn nhỏ đó do bản thân tôi sáng tác, phối nhạc và cũng là đỉnh điểm của tác phẩm nên tôi muốn đặt tên riêng cho nó, nhưng những người còn lại không đồng ý.Theo luật sư, tôi làm như thế có trái quy định pháp luật hay không ?

tu-van-quyen-dat-ten-cho-phan-sang-tao-rieng-trong-tac-pham-san-khau

Chào bạn !

Trí Tuệ Luật xin tư vấn pháp luật như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Điều 13 Nghị định 100/2006/NĐ-CP quy định: ” Tác phẩm sân khấu … là tác phẩm thuộc các loại hình nghệ thuật biểu diễn, bao gồm kịch (kịch nói, nhạc vũ kịch, ca kịch, kịch câm), xiếc, múa, múa rối và các loại hình tác phẩm sân khấu khác ” .

Khoản 1 Điều 21 Luật sở hữu trí tuệ 2005 ( sửa đổi bổ sung 2009 ) quy định:

” Người làm công việc đạo diễn, biên kịch, quay phim, dựng phim, sáng tác âm nhạc, thiết kế mỹ thuật, thiết kế âm thanh, ánh sáng, mỹ thuật trường quay, thiết kế đạo cụ, kỹ xảo và các công việc khác có tính sáng tạo đối với tác phẩm điện ảnh được hưởng các quyền quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 19 của Luật này và các quyền khác theo thỏa thuận.

Người làm công việc đạo diễn, biên kịch, biên đạo múa, sáng tác âm nhạc, thiết kế mỹ thuật, thiết kế âm thanh, ánh sáng, mỹ thuật sân khấu, thiết kế đạo cụ, kỹ xảo và các công việc khác có tính sáng tạo đối với tác phẩm sân khấu được hưởng các quyền quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 19 của Luật này và các quyền khác theo thỏa thuận “.

Khoản 1 Điều 19 Nghị định 100/2006/NĐ-CP quy định: ” Tác phẩm điện ảnh, sân khấu được sáng tạo bởi tập thể tác giả. Những người tham gia sáng tạo tác phẩm điện ảnh, sân khấu quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật Sở hữu trí tuệ được hưởng các quyền nhân thân đối với phần sáng tạo của mình theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ “.

Điều 19 Luật sở hữu trí tuệ 2005 ( sửa đổi bổ sung 2009 ) quy định:

” Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

1. Đặt tên cho tác phẩm.

2. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng.

3. Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm.

4. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.”

2. Áp dụng tình huống:

Theo các quy định nêu trên, cùng những thông tin bạn cung cấp, Tư vấn Việt Luật xin phân tích tình huống của bạn như sau:

Thứ nhất, bạn tham gia vào góp phần tạo nên vở chèo đó, là người đóng góp trí tuệ và sự sáng tạo của vở chèo nói chung cũng như trích đoạn nói riêng, như vậy, bạn là đồng tác giả của tác phẩm sân khấu, được hưởng các quyền lợi Luật sở hữu trí tuệ quy định, tiêu biểu và trước hết là quyền nhân thân đối với tác phấm. Việc đặt tên cho toàn bộ tác phẩm do cả nhóm bàn bạc và thống nhất, điều đó là hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật.

Thứ hai, đối với trích đoạn bạn sáng tác, phối nhạc, đó là phần sáng tạo của riêng bạn, nên bạn được hưởng các quyền nhân thân đối với phần sáng tạo của mình, theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định 100/2006/NĐ-CP, tất nhiên bao gồm cả quyền đặt tên cho phần sáng tạo trên. Việc trích đoạn của một vở chèo, kịch, cải lương,… có tên riêng là việc phổ biến, đặc biệt là khi trích đoạn đó tạo nên sự thành công cho tác phẩm, thì việc đặt tên riêng được tác giả tác phẩm sử dụng rộng rãi để quảng bá tác phẩm, cũng như nhấn mạnh nội dung vở chèo. Hành vi của bạn là phù hợp với pháp luật sở hữu trí tuệ.

Vì vậy, bạn có thể thương lượng với các thành viên còn lại trong nhóm, dùng những dẫn chứng nêu trên để giải thích cho họ một cách thuyết phục, để nhóm các bạn nhận thấy hành vi đặt tên riêng của bạn là đúng đắn và cùng nhau thực hiện vở chèo một cách thành công nhất.

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật ”