Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Tư vấn quyền công bố chương trình máy tính theo quy định pháp luật

  • June 2, 2020
  • Bởi: sysadmin
  • Chuyên mục: Luật sở hữu trí tuệ

Chào luật sư ! Tôi là tác giả của chương trình máy tính X, làm việc theo hợp đồng với công ty phần mềm A. Nếu trong hợp đồng không quy định rõ ai là người công bố chương trình X thì tôi có quyền công bố không ?

Tôi xin cảm ơn Luật sư.

Chào bạn !

Trí Tuệ Luật xin tư vấn pháp luật như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Khoản 1 Điều 22 Luật sở hữu trí tuệ 2005 ( sửa đổi và bổ sung 2009 ) quy định: “ Chương trình máy tính là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc hoặc đạt được một kết quả cụ thể “.

Điều 19a Nghị định 100/2006/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bằng Nghị định 85/2011/NĐ-CP quy định:

” Quyền tác giả đối với chương trình máy tính:

1. Tác giả chương trình máy tính quy định tại điểm m khoản 1 Điều 14, Điều 22 của Luật Sở hữu trí tuệ được hưởng các quyền nhân thân quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Tổ chức, cá nhân đầu tư tài chính và cơ sở vật chất – kỹ thuật để sáng tạo chương trình máy tính và tác giả chương trình máy tính có thể thỏa thuận khi ký hợp đồng sáng tạo về quyền đặt tên chương trình máy tính quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ, về việc chỉnh sửa, nâng cấp chương trình máy tính quy định tại khoản 4 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ.

2. Tổ chức, cá nhân đầu tư tài chính và cơ sở vật chất – kỹ thuật để sáng tạo chương trình máy tính là chủ sở hữu quyền tác giả được hưởng quyền công bố quy định tại khoản 3 Điều 19 và các quyền tài sản độc quyền quy định tại Điều 20 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Tác giả chương trình máy tính được hưởng tiền nhuận bút và quyền lợi vật chất khác theo thỏa thuận với chủ sở hữu quyền tác giả.

3. Tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng hợp pháp bản sao chương trình máy tính có thể làm không quá một bản sao dự phòng, để thay thế khi bản sao đó bị mất, bị hư hỏng hoặc không thể sử dụng được.”

2. Áp dụng tình huống:

Theo nhưng thông tin bạn cung cấp, bạn là tác giả chương trình máy tính X, theo quy định tại Điều 19a Nghị định 100/2006/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bằng Nghị định 85/2011/NĐ-CP, bạn được hưởng các quyền nhân thân quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, bạn là người làm việc theo hợp đồng cho công ty A, công ty A là tổ chức đầu tư tài chính và cơ sở vật chất – kỹ thuật để sáng tạo chương trình máy tính X. Vì thế, công ty A là chủ sở hữu quyền tác giả của chương trình máy tính. Bên cạnh đó, Khoản 2 Điều 19a nêu trên cũng quy định công ty A được hưởng quyền công bố chương trình máy tính.

Như vậy, Dù trong hợp đồng không quy định ai là người công bố chương trình máy tính, nhưng khi bạn đã làm việc và hưởng lương theo hợp đồng, sử dụng cơ sở vật chất của công ty để viết chương trình máy tính, thì quyền công bố chương trình thuộc về công ty A đó.

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành côg của Trí Tuệ Luật ”