Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Phân biệt chủ sở hữu quyền tác giả và tác giả

  • June 2, 2020
  • Bởi: sysadmin
  • Chuyên mục: Luật sở hữu trí tuệ

Em là sinh viên Luật và có một số thắc mắc như sau: Chủ sở hữu quyền tác giả và tác giả có những khác biệt gì ? Một quyền sách do em viết ra thì em có phải chủ sở hữu quyền tác giả không ? Mong Luật sư giải đáp giúp. Em xin cảm ơn luật sư.

phan-biet-chu-so-huu-quyen-tac-gia-va-tac-giaChào bạn !

Trí Tuệ Luật xin tư vấn pháp luật như sau:

1. Phân biệt chủ sở hữu quyền tác giả và tác giả:

Chủ sở hữu quyền tác giả và tác giả đều là những chủ thể được bảo hộ quyền tác giả theo quy định pháp luật. Tuy nhiên quyền lợi mà pháp luật bảo vệ với mỗi chủ thể khác nhau là khác nhau, vì vậy nên Trí Tuệ Luật lập bảng phân biệt chủ sở hữu quyền tác giả và tác giả như sau để bạn độc có cái nhìn tổng quan nhất:

Tiêu chíChủ sở hữu quyền tác giảTác giả
Đối tượng:Điều 36 Luật sở hữu trí tuệ 2005 ( sửa đổi bổ sung 2009 ) quy định chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản theo quy định pháp luật.

Điều 27 Nghị định 100/2006/NĐ-CP quy định chủ sở hữu quyền tác giả bao gồm:

+ Tổ chức, cá nhân Việt Nam;

+ Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định tại Việt Nam;

+ Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam;

+ Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo Điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Việt Nam là thành viên.

Điều 8 Nghị định 100/2006/NĐ-CP quy định :

+ Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học bao gồm:

– Cá nhân Việt Nam có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả;

– Cá nhân nước ngoài có tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định tại Việt Nam;

– Cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam;

– Cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo Điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Việt Nam là thành viên.

+ Tổ chức, cá nhân làm công việc hỗ trợ, góp ý kiến hoặc cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo ra tác phẩm không được công nhận là tác giả.

Phân loại:Luật sở hữu trí tuệ phân biệt các dạng chủ sở hữu bao gồm:

+ Chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả;

+ Chủ sở hữu quyền tác giả là các đồng tác giả;

+ Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả;

+ Chủ sở hữu quyền tác giả là người thừa kế;

+ Chủ sở hữu quyền tác giả là người nhận chuyển nhượng quyền tác giả;

+ Chủ sở hữu quyền tác giả là Nhà nước

Tác giả có thể đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả, có thể không phải là chủ sở hữu quyền tác giả trong các trường hợp:

+ Tác phẩm được hình thành do có tổ chức, cá nhân thuê, giao nhiệm vụ cho tác giả thì các tổ chức, cá nhân này sẽ là chủ sở hữu quyền tác giả.

+ Người được chuyển giao quyền tác giả, hay người thừa kế của tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả cũng là chủ sở hữu quyền tác giả.

….

Quyền được bảo hộ Như vậy, chủ sở hữu quyền tác giả nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản sau:

+ Làm tác phẩm phái sinh;

+ Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

+ Sao chép tác phẩm;

+ Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

+ Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

+ Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

+ Bên cạnh đó, trường hợp chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả, thì họ còn được sử dụng các quyền nhân thân theo quy định pháp luật.

+ Chủ sở hữu quyền tác giả cũng có quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm nếu được tác giả chuyển giao quyền

.

Tác giả là người nắm giữ các quyền nhân thân theo quy định pháp luật bao gồm:

+ Đặt tên cho tác phẩm;

+ Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

+ Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

+ Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

+ Bên cạnh đó, tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả, thì họ còn được sử dụng các quyền tài sản theo quy định pháp luật.

+ Tác giả có thể chuyển giao quyền công bố tác phẩm cho cá nhân khác theo quy định pháp luật.

2. Xác định tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả trong tình huống:

Như những phân tíc trên, có thể thấy rằng nếu quyển sách đó bạn viết do có tổ chức, cá nhân thuê, giao nhiệm vụ thì các tổ chức, cá nhân này sẽ là chủ sở hữu quyền tác giả. Ngoài ra, khi bạn chuyển giao quyền tác giả cho tổ chức, cá nhân khác thù bạn không còn là chủ sở hữu quyền tác giả nữa.

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật ”