Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Việt kiều có được phép bán đất thừa kế tại Việt Nam?

  • May 9, 2020
  • Bởi: sysadmin
  • Chuyên mục: Luật nhà đất

ban-nha-thua-keCha mẹ anh K có lập di chúc để lại cho anh hơn 4.000m2 đất nông nghiệp trước khi qua đời. Anh K hiện định cư ở nước ngoài và không thuộc đối tượng mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất (QSDĐ) tại Việt Nam.

 

Chào bạn !

Trí Tuệ Luật xin tư vấn nhà đất như sau:

Trường hợp bạn hỏi, nếu di chúc cha mẹ anh K lập hợp pháp thì anh K là người được hưởng di sản thừa kế do cha mẹ để lại theo di chúc. Để nhận hợp pháp khối tài sản này, anh K phải làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo quy định của pháp luật. Trường hợp anh K là người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng sở hữu nhà ở gắn liền với QSDĐ tại Việt Nam, nếu được nhận thừa kế QSDĐ tại Việt Nam thì có thể tặng cho hoặc chuyển nhượng QSDĐ mình được thừa kế cho người khác. Anh K có thể chuyển nhượng QSDĐ cho bạn theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 148 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP:

1. Bên nhận chuyển nhượng nộp một (1) bộ hồ sơ gồm có:

a. Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ;

b. Giấy chứng nhận QSDĐ hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDĐ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).

2. Việc chuyển nhượng QSDĐ được thực hiện như sau:

a. Trong thời hạn không quá bốn (4) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký QSDĐ có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận.

b. Trong thời hạn không quá ba (3) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký QSDĐ hoặc UBND xã, thị trấn có trách nhiệm thông báo cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính.

c. Trong thời hạn không quá ba (3) ngày làm việc kể từ ngày bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký QSDĐ hoặc UBND xã, thị trấn nơi có đất có trách nhiệm trao giấy chứng nhận QSDĐ cho người nhận chuyển nhượng QSDĐ”.

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn nhà đất tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật