Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Mẫu Đơn Xin Ly Hôn

  • May 9, 2020
  • Bởi: sysadmin
  • Chuyên mục: Luật hôn nhân gia đình

mau-don-ly-honTrong quá trình tư vấn cho khách hàng, chúng tôi nhận thấy một thực tế đó là rất nhiều quý khách hàng muốn được các biểu mẫu văn bản. Đặc biệt là mẫu đơn xin ly hôn. Để phục vụ quý khách hàng được chu đáo và tốt hơn. Chúng tôi gửi tới quý khách hàng Biểu mẫu Đơn xin ly hôn. Cám ơn quý khách hàng đã luôn tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Trí Tuệ Luật.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN…………………………………………………………………………………………..

Tôi tên:         …………………………………………………………….. năm sinh : ……………………..

CMND (Hộ chiếu) số: ………………………………………………. ngày và nơi cấp : …………….

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) …………………………..

Xin được ly hôn với: …………………………………………………. năm sinh :……………………….

CMND (Hộ chiếu) số:……………………………………………….. ngày và nơi cấp :……………..

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) ………………………………………

* Nội dung xin ly hôn: (A1)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………    

* Về con chung: (A2)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

* Về tài sản chung: (A3)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                       Ngày ………….. tháng…………năm………………

                                                                                   Người làm đơn

                                                                               (Ký tên – Ghi rõ họ và tên)