Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Tư vấn xây dựng quy chế hoạt động công ty

  • May 9, 2020
  • Bởi: sysadmin
  • Chuyên mục: Luật doanh nghiệp

quy-che-hoat-dong-cong-tyLà công ty tư vấn chuyên về Luật Doanh nghiệp, Trí Tuệ Luật hiểu rõ và sâu sắc những vấn đề mà các doanh nghiệp Viêt Nam hiện nay đang mắc phải, do đó Trí Tuệ Luật cung cấp cho doanh nghiệp dịch vụ tư vấn, soạn thảo các Quy chế hoạt động của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có được một hệ thống pháp quy vững mạnh tạo ra nội lực mạnh mẽ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển,

 

Các dịch vụ của Trí Tuệ Luật gồm:

–   Tư vấn xây dựng Quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành.

–   Tư vấn xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên.

–   Tư vấn xây dựng Quy chế hoạt động Ban giám đốc, Ban kiểm soát.

–   Tư vấn xây dựng Quy chế quản lý nhân sự và chính sách tiền lương, tiền thưởng.

–   Tư vấn xây dựng Quy chế Quản lý vốn, tài sản và Công tác Tài chính Kế toán.

   –   Tư vấn xây dựng Nội quy của doanh nghiệp.

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật