Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Tư vấn thay đổi Chủ tịch Hội Đồng công ty

  • May 18, 2020
  • Bởi: sysadmin
  • Chuyên mục: Luật doanh nghiệp

Dịch vụ Tư vấn Luật – Luật sư giỏi, uy tín, giá rẻ

Chủ tịch Hội đồng thành viên là chức danh do Hội đồng thành viên công ty TNHH bầu từ trong số các thành viên công ty.

tu-van-thay-doi-chu-tich-hoi-dong-cong-ty

Luật sư TRÍ TUỆ LUẬT tư vấn hồ sơ, trình tự thủ tục thay đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên như sau:

A. Hồ sơ thay đổi chủ tịch Hội đồng thành viên bao gồm:

1. Thông báo thay đổi chủ tịch Hội đồng thành viên theo mẫu;

2. Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên;

3. Bản chính Đơn xin từ chức hoặc Đơn xin thay thế người đại diện của pháp nhân (nếu có);

4. Thông tin và danh sách thành viên được đề cử, bầu làm Chủ tịch Hội đồng thành viên mới;

5. Các văn bản khác có liên quan.

 B. Luật Thiên Thanh tư vấn quy định pháp luật đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên:

1. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;

2. Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ toạ cuộc họp Hội đồng thành viên;

3. Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng thành viên;

4. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật ”