Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Tư vấn hợp đồng

  • May 9, 2020
  • Bởi: sysadmin
  • Chuyên mục: Luật doanh nghiệp

tu-van-hdThực tiển cho thấy, hoạt động của doanh nghiệp luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Trong đó, rủi ro pháp lý tiềm ẩn nhiều khả năng phát sinh tranh chấp, xung đột về lợi ích là dạng tranh chấp, xung đột trong giao kết và thực hiện hợp đồng.

 

Vì vậy, nhằm hạn chế tối đa các tranh chấp, xung đột pháp lý có thể xảy ra ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh thì các bên tham gia giao kết, thực hiện hợp đồng phải có kiến thức pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn sâu rộng trong lĩnh vực được giao kết hợp đồng nhằm tiên liệu những rủi ro tiềm ẩn có thể phát sinh tranh chấp để đảm bảo cao nhất quyền và lợi ích của các bên khi tham gia đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng.

Trí Tuệ Luật với đội ngũ luật sư, chuyên gia và chuyên viên trẻ chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, thương lượng, đàm phán, soạn thảo và ký kết các loại hợp đồng:

– Tư vấn soạn thảo Hợp đồng kinh tế,

– Tư vấn soạn thảo Hợp đồng thương mại,

– Tư vấn soạn thảo Hợp đồng đầu tư,

– Tư vấn soạn thảo Hợp đồng dân sự,

– Tư vấn soạn thảo Hợp đồng lao động,

– Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh,

– Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng liên doanh,

– Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng mua bán hàng hóa,

– Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng bảo đảm bí mật…

– Tư vấn soạn thảo Hợp đồng li-xăng;

– Tư vấn soạn thảo Hợp đồng mua bán;

– Tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng khách

Chúng tôi tin tưởng và cam kết, bằng hoạt động tư vấn và hỗ trợ chuyên nghiệp của Trí Tuệ Luật, sẽ góp phần giúp Quý khách hàng hạn chế tối đa các rũi ro phát lý và xung đột có thể phát sinh trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng nhằm mang lại cho Quý khách hàng sự an toàn pháp lý cao nhất.

Bạn đã xem các bài viết sau