Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Luật sư giỏi soạn thảo hợp đồng

  • May 9, 2020
  • Bởi: sysadmin
  • Chuyên mục: Luật doanh nghiệp

luat-su-gioi-soan-thao-hop-dongHợp đồng hiện hữu trong mọi giao dịch giữa các cá nhân, doanh nghiệp và đóng vai trò ngày càng quan trọng làm căn cứ bảo vệ quyền lợi của các bên. Việc soạn thảo hợp đồng yêu cầu rất nhiều kỹ năng cũng như yêu cầu người soạn thảo phải am hiểu về luật, các vấn đề liên quan đến nội dung của hợp đồng cũng như các quy định liên quan đến hợp đồng vô hiệu, giải quyết tranh chấp…

 

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng được cung cấp bởi những Luật sư dày dạn kinh nghiệm, có kiến thức sâu, rộng trong nhiều lĩnh vực và luôn thể hiện sự chuyên nghiệp, nhiệt tình trong từng công đoạn của sự việc. Chúng tôi hỗ trợ nội dung cơ bản sau:

– Chuẩn bị các cơ sở pháp lý điều chỉnh các vấn đề được đề cập trong hợp đồng;

– Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo hợp đồng và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;

– Cử (các) Luật sư tham gia đàm phán hợp đồng cùng đối tác (nếu có yêu cầu);

– Đưa ra các ý kiến pháp lý để bên thuê Tư vấn đánh giá, quyết định trong việc đàm phán các nội dung hợp đồng;

– Thẩm định các nội dung, rà soát, chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra;

– Tư vấn soạn thảo các điều khoản hợp đồng cần thiết, đàm phán với đối tác để bảo vệ các điều khoản quan trọng, bảo đảm được quyền hợp pháp của bên thuê tư vấn soạn thảo hợp đồng;

– Soạn thảo và hiệu chỉnh các điều khoản liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;

– Tư vấn và soạn thảo hợp đồng trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như điều khoản thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán…

Bạn đã xem các bài viết sau