Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

  • May 18, 2020
  • Bởi: sysadmin
  • Chuyên mục: Luật doanh nghiệp

Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như sau:
dang-ky-dieu-chinh-giay-chung-nhan-dau-tu

1. Bản đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do người đại diện pháp luật doanh nghiệp ký.

2. Nghị quyết của hội đồng quản trị doanh nghiệp hoặc Hội đồng thành viên doanh nghiệp hoặc biên bản thoả thuận của các bên hợp doanh hoặc đề nghị của chủ đầu tư nước ngoài. Về việc xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

3. Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp qua các năm hoạt động.

4. Bản giải trình việc sửa đổi, bổ sung các nội dung đăng ký.

5. Ý kiến của Bộ quản lý ngành đối với dự án sản xuất các sản phẩm cần khống chế sản lượng mà trong giấy phép đầu tư đã quy định công suất thiết kế của từng sản phẩm;

6. Bản sao giấy phép đầu tư / Giấy chứng nhận đầu tư (có công chứng).

7. Các tài liệu gửi kèm – phù hợp với từng nội dung, mục tiêu đăng ký điều chỉnh (như tăng vốn đầu tư, thay đổi trụ sở chính, thay đổi cổ đông/thành viên …).

(Hồ sơ gồm 3 bộ – trong đó có ít nhất 1 bộ gốc).

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật ”