Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Tư vấn pháp luật thừa kế

  • May 9, 2020
  • Bởi: sysadmin
  • Chuyên mục: Luật di chúc thừa kế

phap-luta-thua-keĐảm bảo quyền lợi của khách hàng theo đúng các quy định pháp luật trong mỗi quan hệ dân sự là một trong những dịch vụ tư vấn của Trí Tuệ Luật. Do vậy, bên cạnh các hoạt động tư vấn pháp luật hôn nhân – gia đình, tư vấn pháp luật đất đai, tư vấn pháp luật kinh tế… thì tư vấn pháp luật thừa kế là một dịch vụ thế mạnh của Trí Tuệ Luật.

 

Dịch vụ của Trí Tuệ Luật trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thừa kế:

1. Tư vấn các quy định pháp luật chung về thừa kế:

– Tư vấn quy định pháp luật về người để lại di sản thừa kế, di sản thừa kế, người thừa kế, thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế;

– Tư vấn quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của người quản lý di sản;

– Tư vấn quy định pháp luật về người không được quyền hưởng di sản thừa kế;

– Tư vấn quy định của pháp luật về thời hiệu khởi kiện tranh chấp về thừa kế…

2. Tư vấn quy định pháp luật về thừa kế theo di chúc:

– Tư vấn quy định pháp luật về quyền của người lập di chúc;

– Tư vấn quy định pháp luật về hình thức di chúc, quy định về di chúc bằng miệng, di chúc bằng văn bản;

– Tư vấn quy định pháp luật về thủ tục công chứng, chựng thực di chúc;

– Tư vấn quy định pháp luật về thay thế, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ di chúc chung của vợ chồng;

– Tư vấn quy định pháp luật về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc;

– Tư quy định của pháp luật về di sản dùng vào việc thờ cũng, di tặng …

3. Tư vấn quy định về thừa kế theo pháp luật:

– Tư vấn quy định về các trường hợp thừa kế theo pháp luật;

– Tư vấn quy định người thừa kế theo pháp luật, thừ kế thế vị;

– Tư vấn quy định pháp luật về quan hệ thừa kế giữa con nuôi với cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ;

– Tư vấn quy định pháp luật về quan hệ thừa kế giữa con riêng với bố dượng, mẹ kế;

4. Các dịch vụ pháp lý khác liên quan đến thừa kế:

– Soạn thảo di chúc;

– Cung cấp giải pháp pháp lý đối với các tranh chấp về thừa kế;

– Cử luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp hoặc đại diện cho khách hàng trong các vụ án về thừa kế;

– Xác minh thông tin về di sản thừa kế…

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luậttốt nhất

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật

Bạn đã xem các bài viết sau