Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thừa kế theo di chúc

  • May 9, 2020
  • Bởi: sysadmin
  • Chuyên mục: Luật di chúc thừa kế

di-chucTheo quy định của Bộ luật dân sự, Thừa kế theo di chúc là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người khác còn sống theo quyết định của người đó trước khi chết được thể hiện trong di chúc.

Nội dung cơ bản của thừa kế theo di chúc là chỉ định người thừa kế (cá nhân, tổ chức) và phân định tài sản, quyền tài sản và giao nghĩa vụ tài sản cho những người thừa kế. Người lập di chúc là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Người lập di chúc có các quyền sau đây:

 

– Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

– Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

– Dành một phần tài sản trong khối Di sản thừa kế để di tặng, thờ cúng;

– Giao nghĩa vụ cho người thừa kế trong phạm vi di sản;

– Chỉ định người giữ giữ, người quản lý di sản, người phân chia di sản;

– Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc.

Người nhận di sản thừa kế là những người được chỉ định trong di chúc, có quyền nhận di sản do người chết để lại theo sự định đoạt trong di chúc. Người thừa kế theo di chúc có thể là người trong hàng thừa kế, ngoài hàng thừa kế hoặc cơ quan, tổ chức kể cả Nhà nước. Tuy nhiên người thừa kế phải có những điều kiện được quy định trong Bộ luật dân sự.

Ngoài những người được hưởng di sản theo di chúc thì có những trường hợp người thừa kế được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung của di chúc. Những người đó bao gồm:

– Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

– Con đã thành niên mà không có khả năng lao động;

Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người để lại di sản và người hưởng di sản, Trí Tuệ Luật cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ Tư vấn về Thừa kế theo di chúc gồm các nội dung sau:

– Tư vấn pháp luật về thừa kế

– Tư vấn quyền, nghĩa vụ của người lập di chúc trong việc phân chia di sản;

– Tư vấn xác định di sản thừa kế theo di chúc;

– Tư vấn xác định người thừa kế theo di chúc;

– Tư vấn hiệu lực của di chúc;

– Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến Quyền thừa kế theo di chúc.

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật

Bạn đã xem các bài viết sau