Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Luật sư Đại diện ngoài Tố Tụng

  • May 9, 2020
  • Bởi: sysadmin
  • Chuyên mục: Luật dân sự

dansu-hinhsuTrí Tuệ Luật cung cấp dịch vụ Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật. Dịch vụ bao gồm những công việc sau:

– Luật sư đại diện cho doanh nghiệp trong tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp;

– Luật sư Đại diện Pháp lý dàn xếp, thương lượng, hoà giải, giải quyết tranh chấp trong tổ chức, hoạt động của cá nhân, Doanh nghiệp;trong các quan hệ Pháp luật Hình sự, Dân sự;

– Luật sư đại diện cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong các tranh chấp hợp đồng;

 

– Luật sư Đại diện thực hiện hỗ trợ thi hành quyết định của Toà án, phán quyết Trọng tài cũng như các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

– Luật sư đại diện cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tiến hành các thủ tục hành chính;

Bạn đã xem các bài viết sau